Kontakt:

"Pasieka MIŚ-KRZYŚ"
Anna i Krzysztof Burzec
48-351 Biała Nyska, ul. Nyska 28C
nr. wet. 16075609
tel.
e-mail:

Zaufaj naszemu doświadczeniu.